En virksomhedsvurdering er et af de vigtigste elementer i en omfattende exitplan.

Virksomhedsvurdering er en proces, hvor du bestemmer værdien af din virksomhed for at få et skøn over den økonomiske værdi af din virksomhed.

Betydningen af virksomhedsvurderinger

Når man foretager en værdiansættelse af en virksomhed, er det som oftest som en del af virksomhedens regnskabsanalyse. Værdiansættelsen er med at bestemme den økonomiske værdi af din virksomhed, og de to overordnede typer af værdiansættelse er finansiel værdiansættelse og værdiansættelse af virksomhedens aktiver.

 • En finansiel værdiansættelse vurderer din virksomheds fremtidige pengestrømme og fokuserer på virksomhedens regnskaber, f.eks. den økonomiske balance og resultatopgørelsen.
 • Værdiansættelse af virksomhedens aktiver vurderer værdien af virksomhedens aktiver, herunder immaterielle aktiver såsom kunderelationer og brand equity.

En virksomhedsvurdering giver et øjebliksbillede af, hvor meget virksomheden er værd på et givet tidspunkt. Aktionærerne kan bruge disse oplysninger til at træffe informerede og afgørende beslutninger om virksomhedens fremtid. Desuden kan virksomhedsvurderinger bruges af finansielle institutioner til at vurdere sikkerhedsstillelse for lån og af investorer til at afgøre, om de skal investere i en virksomhed eller ej.

Årlig finansiel værdiansættelse af din virksomhed

Planlægger du at sælge din virksomhed, eller er du bare nysgerrig efter at vide, hvad den er værd? Få foretaget en værdiansættelse af din virksomhed en gang om året med hjælp fra en virksomhedsrådgiver. Det sikrer, at du kontinuerligt har styr på, hvor meget din virksomhed er værd. 

Afhængigt af hvilken virksomhed, du ejer, kan en årlig finansiel værdiansættelse af din virksomhed være en god ide, fordi det giver dig indblik i virksomhedens økonomi, eventuelle underskud eller overskud samt fremtidige potentiale. Det kan være vigtigt at få hjælp ude fra, når du skal foretage en værdiansættelse af din virksomhed, da en dygtig rådgiver kan give dig et helt konkret estimat af din virksomheds økonomiske situation, så du kan sætte ind de rigtige steder. 

Virksomhedsejere føler sig ofte sårbare, efter at de har mistet betydelige beløb på grund af vanskelige tider eller fordi de har foretaget dårlige investeringer. Men ved at hyre en professionel vurderingsrådgiver, f.eks. en mægler eller en revisor, kan du afhjælpe denne frygt ved at få fakta i stedet for rygter, og du undgår også at træffe forhastede eller dårlige beslutninger. Det er også afgørende at få en grundig virksomhedsvurdering fra en værdiansættelsesrådgiver, hvis du planlægger at sælge din virksomhed.

Hvordan værdiansætter man sin virksomhed? 

Der findes mange værdiansættelsesmetoder. De fleste er kendt under engelske termer, og de mest almindelige er market approach, income approach og asset-based approach:

 1. Ved market approach sammenlignes din virksomhed med dine konkurrenter. 
 2. Ved indkomstmetoden vurderes virksomhedens værdi på grundlag af dens fremtidige økonomiske resultat. 
 3. Ved asset-based approach vurderes din virksomhed på baggrund af dens nettoaktiver. 

Hver værdiansættelsesmetode har sine egne styrker og svagheder, så det er vigtigt at vælge en metode, der passer til den virksomhed, der skal værdiansættes. Er du i tvivl om, hvilken metode du bør bruge til at værdiansætte din virksomhed, bør du kontakte en professionel rådgiver.
 

Typisk bruger du flere metoder på samme tid for at få det bedste resultat og, vigtigst af alt, for at få en præcis virksomhedsvurdering. Nedenfor kan du læse mere om nogle af de forskellige værdiansættelsesmetoder, der er mest almindeligt anvendte.

Værdiansættelsesmultiplikatorer

Der findes mange forskellige typer af værdiansættelsesmultiplikatorer, men de mest almindelige er pris/indtjening (P/E), pris/salg (P/S) og virksomhedsværdi/EBITDA (EV/EBITDA). Hver multipel fortæller noget forskelligt om den virksomhed, der værdiansættes, så det er vigtigt at forstå, hvad de hver især betyder.

Værdiansættelsesmodel for frie pengestrømme

Værdiansættelsesmodellen for frie pengestrømme er en metode til virksomhedsvurdering, som estimerer værdien af en virksomhed ved at se på dens frie pengestrømme. Denne model kan bruges til at værdiansætte virksomheder af alle størrelser og brancher. For at beregne værdien af en virksomhed ved hjælp af denne model skal du forudsige virksomhedens fremtidige frie pengestrømme og diskontere dem tilbage til nutiden. Diskonteringssatsen skal afspejle risikoen ved virksomhedens pengestrømme. Det resulterende tal er den anslåede værdi af virksomheden.

Virksomhedsvurdering baseret på omsætning

En almindelig værdiansættelsesmetode er værdiansættelse af virksomheder baseret på omsætning. Denne metode tager simpelthen hensyn til den samlede omsætning, som en virksomhed genererer. Selv om dette måske ikke er den mest nøjagtige måde at værdiansætte en virksomhed på, kan det give dig et godt udgangspunkt. Når man overvejer denne metode, er det vigtigt at huske på virksomhedens vækstpotentiale. En virksomhed, der vokser hurtigt, kan være mere værd end en virksomhed, der genererer den samme mængde indtægter, men som har nået sit højdepunkt. 

Markedsbaseret værdiansættelse

En anden værdiansættelsesmetode er market approach, som vi har nævnt tidligere. På dansk kaldes denne metode for markedsbaseret værdiansættelse, og her ser man på sammenlignelige virksomheder i samme branche og region for at bestemme værdien af virksomheden. Som nævnt før er det en god ide at benytte flere metoder til værdiansættelse af virksomheder. Markedsbaseret værdiansættelse anses dog ofte for at være en af de mere præcise metoder, fordi den tager hensyn til flere faktorer end blot de finansielle oplysninger.

Hvilken type virksomhedsanalyse og værdiansættelse skal du bruge?

Hvis du ønsker at få et præcist skøn over din virksomheds værdi, er det vigtigt at vælge den rigtige type virksomhedsanalyse og værdiansættelse. Som tidligere nævnt findes der flere typer af metoder til virksomhedsvurdering, f.eks.: multipel værdiansættelse, værdiansættelse af frie pengestrømme, markedsbaseret værdiansættelse, aktivbaseret værdiansættelse og virksomhedsværdiansættelse baseret på omsætning.

Den bedste metode for din virksomhed afhænger af en række faktorer, herunder størrelsen og strukturen af din virksomhed, den branche, du er i, og dine mål med virksomhedsanalysen og værdiansættelsen. Hvis du f.eks. skal beregne værdiansættelsen af en nystartet virksomhed, kan de relevante metoder f.eks. være:

 1. Markedsmetoden, fordi den primært er baseret på, hvad andre virksomheder under lignende omstændigheder er blevet solgt eller købt for. 
 2. Free cash flow, fordi det giver et skøn over startupvirksomhedens fremtidige pengestrømme.

Ud over at overveje alle disse variabler kan nogle mennesker finde ud af, at samarbejde med en professionel værdiansættelsesrådgiver kan give værdifuld indsigt i deres virksomheds finansielle situation.

Hvorfor du skal vide noget om virksomhedsevaluering og værdiansættelse

Det er vigtigt at forstå, hvilken værdi din virksomhed har, før du forsøger at sælge den. Uden en nøjagtig virksomhedsvurdering, der er baseret på fakta, vil du kunne komme til at sælge din virksomhed for et for lavt beløb. Derfor er det godt at vide noget om de ydelser, der er relateret til virksomhedsvurdering og værdiansættelse, samt hvordan rådgivere kan hjælpe dig. Dette er især vigtigt, hvis du ønsker at koordinere og udføre en værdiansættelse af din virksomhed på egen hånd eller har brug for den viden og indsigt, der følger med en ekstern værdiansættelse af din virksomhed.

Processen for værdiansættelse af virksomheder

Der er mange faktorer involveret i processen for værdiansættelse af en virksomhed. Først og fremmest er en værdiansættelse baseret på en undersøgelse af alle disse faktorer, som både er kvantitative og kvalitative. Denne proces tager tid, fordi der er så mange detaljer og omstændigheder, der skal gennemgås og tages i betragtning. Selv den mindste detalje kan påvirke værdien af en virksomhed, så det er afgørende, at alle parametre undersøges grundigt.

Gennem årene har vi vurderet og hjulpet med at sælge mange virksomheder, og vores tilgang er baseret på mange års erfaring.

Sådan vurderer Exitplanner en virksomhed

Som en del af en exitplan tilbyder vi en værdiansættelse af din virksomhed. Hos Exitplanner er vi eksperter i at gennemføre dybdegående exitstrategier, herunder en komplet værdiansættelse af din virksomhed. Som en del af din exitstrategi og exitplan får du et detaljeret overblik over, hvor meget hver enkelt opgave skønnes at påvirke din værdiansættelse, så du kan prioritere de opgaver der har den højeste værdi. Det første skridt i en god exitplan er at foretage en værdiansættelse, og når der sker fremskridt i exitplanen vil det have direkte effekt på din værdiansættelse – de to ting hænger uløseligt sammen.

AI-drevet virksomhedsvurdering

Find hurtigt ud af din virksomheds nuværende værdi, og få en fremtidig prognose for, hvordan værdien vil stige i takt med virksomhedens udvikling. Værdiansættelsen foretages på baggrund af dine økonomiske nøgletal og er gennemført inden for 10 minutter. Efterfølgende bliver værdiansættelsen valideret hos en professionel rådgiver. AI-robotten er trænet ud fra et benchmark datasæt på mere end 10.000 værdiansættelser på verdensplan.

GAP-analyse: Sammenligning med dine nærmeste konkurrenter og markedet

En nøjagtig værdiansættelse er baseret på mere end blot regnskaberne fra virksomhedens bogføringssystem, og det er vigtigt at tage hensyn til virksomhedens tilstand. Exitplanner foretager en vurdering ud fra 136 spørgsmål, der resulterer i en komplet GAP-analyse. Den professionelle rådgiver (virksomhedsmægler eller revisor) vil bruge GAP-analysen som rettesnor for en yderligere analyse, der sikrer en præcis og realistisk værdiansættelse af din virksomhed.

Prognose for din virksomheds fremtidige værdi baseret på historiske data

Følg udviklingen i din virksomheds værdi, og lav nye vurderinger i forbindelse med gennemførelsen af din exitplan (hvis du planlægger at sælge din virksomhed). Exitplanners algoritmer vil løbende forudsige din virksomheds nuværende og fremtidige værdiansættelse. Du vil kunne følge med i, hvornår dine værdiansættelseskanaler overlapper din salgszone og justere dine planer for at opfylde dine mål.

Nem validering

Tilslut dit regnskabssystem (Quickbooks), eller inviter din revisor til at justere og validere dine budgettal. Med vores tjenester er det nemt at inddrage dine nuværende betroede rådgivere. Derudover får du adgang til et kvalitetscertificeret netværk af professionelle rådgivere.  

Exitplanner kan hjælpe og vejlede dig og din virksomhed, hvis du har brug for en professionel værdiansættelse. Gennem vores store partnernetværk tilbyder vi hjælp, rådgivning og viden fra revisorer og mæglere.

Animeret GIF, der viser vurderingssiden i Exitplanner

Valg mellem virksomheder, der foretager virksomhedsvurderinger

Virksomhedsvurderingsfirmaer tilbyder en række forskellige tjenester, herunder finansiel værdiansættelse og virksomhedsvurdering af en virksomhed. Men hvordan vælger du den rigtige virksomhed og værdiansættelsesrådgiver?

Det hele afhænger af kundens specifikke behov. En god virksomhedsvurderingstjeneste vil give en realistisk, præcis og objektiv vurdering, der opfylder kundens behov. Når du samarbejder med Exitplanner, vil vi forbinde dig med en professionel værdiansættelsesrådgiver, f.eks. en mægler eller en revisor, som er specialiseret i virksomhedsværdiansættelse. 

Sådan får du en ordentlig værdiansættelse af en virksomhed

Som du sikkert ved nu, kan virksomheder, der foretager virksomhedsvurderinger, hjælpe dig, hvis du er interesseret i at vide, hvor meget din virksomhed er værd. Sammen med det bør en værdiansættelsesrådgiver være i stand til at levere en bred vifte af virksomhedsvurderingsydelser, herunder finansiel analyse, markedsundersøgelser og aktivforvaltning

En virksomhedsvurdering omfatter ofte alle disse tjenester i en kombineret rapport om virksomhedsvurdering, som er en dybdegående vurdering af virksomhedens værdi. Den udarbejdes ofte af en værdiansættelsesrådgiver og bruges af aktionærer til at træffe informerede beslutninger om køb, salg eller før betydelige investeringer. 

De professionelle værdiansættelsesrådgivere har viden om alle aspekter i forbindelse med virksomheder. De vil bruge deres ekspertise til at udarbejde en nøjagtig vurdering af din virksomhed. Selv om du har fundet en kompetent og erfaren vurderingsrådgiver, er det måske ikke nogen dårlig idé at få en anden udtalelse fra et andet vurderingsfirma, når du træffer store beslutninger vedrørende din virksomhed. Den verden, vi lever i i dag, er i konstant forandring, og du vil aldrig vide, hvem der har insiderinformation om noget nyt, der foregår i branchen. 

Overvej at få en værdiansættelse og et andet besyv fra en eller flere rådgivere

Som tidligere nævnt vil værdiansættelsesrådgivere, når de vurderer en virksomhed, se på ting som virksomhedens regnskaber, aktiver og passiver. Derudover vil de også overveje virksomhedens markedsværdi og dens vækstpotentiale. Ved at få hjælp gennem flere virksomhedsvurderingstjenester vil alle disse vigtige faktorer blive vejet og til sidst komme frem til en retfærdig og præcis værdiansættelse af virksomheden

 Både ved salg og køb af en virksomhed er det vigtigt at få hjælp fra fagfolk med de nødvendige oplysninger og den nødvendige viden.  

Fire vigtige pointer til når du skal vælge en rådgiver

I det næste afsnit har vi samlet fire vigtige – men enkle – faktorer, som du bør huske på, hvis du planlægger at sælge din virksomhed.

Det kan være stressende at sælge en virksomhed, men det behøver det ikke at være. Der er ofte en masse frustrationer, tilbageslag osv. involveret i processen, og der er ofte rigtig mange penge på spil. Derfor er det vigtigt at være både velforberedt og organiseret. Hvis du ikke har været involveret i et virksomhedssalg før, anbefaler vi altid, at du får hjælp fra en rådgiver.  

1. En rådgiver hjælper dig med at bestemme den økonomiske værdi af din virksomhed og udarbejder en exitstrategi

De tager hensyn til ting som din virksomheds regnskaber, markedstendenser og den generelle økonomi. Hvad du beslutter dig for, og hvordan du agerer efterfølgende med deres vurdering, er helt op til dig, din virksomhed, aktionærer osv.‍

2. Find det rigtige match

Med blot en enkelt søgning på nettet efter “værdiansættelse” vil du se, at der findes mange virksomheder, der tilbyder værdiansættelse af virksomheder. Det er vigtigt at undersøge disse firmaer og rådgivere, før du beslutter dig for, hvilket firma der bedst opfylder dine behov.

3. En rådgiver kan også hjælpe dig med at forhandle med potentielle købere eller investorer 

Uden en rådgiver får du måske ikke den fulde værdi af din virksomhed. Hvis du f.eks. forsøger at sælge din virksomhed, men ikke ved, hvad den er værd, er du måske nødt til at sænke prisen unødigt. Eller hvis du forsøger at rejse penge fra investorer ved at udstede aktier i din virksomhed, men ikke ved, hvor meget disse aktier er værd, har du igen brug for en rådgiver, som kan vejlede dig.  

4. Sørg for, at rådgiveren har reel erfaring med salg af virksomheder

Når du skal finde en rådgiver, der kan hjælpe dig med at sælge din virksomhed, er det vigtigt at sikre dig, at vedkommende har erfaring med at sælge virksomheder. En rådgiver med stor erfaring inden for værdiansættelse, men uden reel erfaring med salg af virksomheder, vil ofte bruge en masse irrelevante metoder og ikke have den nødvendige ekspertise til at hjælpe dig og få en køber til at slå til. 
 

Hvilke virksomheder kan vurderes?

Der findes ingen virksomheder, som ikke kan vurderes. Men en virksomhedsvurdering er ofte lavet til nystartede virksomheder og til virksomhedsejere, der planlægger at sælge. Læs mere nedenfor om de forskellige typer af virksomheder, og hvad du skal være opmærksom på, når du får en virksomhedsvurdering af netop den type virksomhed. 

Værdiansættelse af startups

Startups vurderes ofte ved hjælp af en metode, der kaldes free cash flow. Her beregnes nutidsværdien af alle fremtidige pengestrømme, som virksomheden vil generere. Et andet væsentligt aspekt af værdiansættelsen af startups er at se på markedet og få et skøn over, hvad lignende virksomheder er blevet solgt eller købt for. Der er imidlertid mange forskellige måder at værdiansætte en nystartet virksomhed på, og den valgte metode bør passe til det udviklingsstadie, som virksomheden befinder sig i. 

SaaS-virksomheder

Når du foretager en virksomhedsvurdering af en SaaS-virksomhed, er du nødt til at forstå, hvordan virksomheden tjener penge. De tre primære måder er:

 1. Indtægter fra abonnementer 
 2. Indtægter fra transaktioner
 3. Reklameindtægter

For at beregne virksomhedens værdi skal du estimere de fremtidige pengestrømme for en SaaS-virksomhed. Dette omfatter estimering af antallet af kunder, churn rate, livstidsværdi af en kunde og andre faktorer. For at estimere risikabiliteten af pengestrømmene anvendes diskonteringssatsen. En højere diskonteringssats resulterer i en lavere værdiansættelse. Endelig skal man beslutte, hvilken multiplikator der skal anvendes på pengestrømmene. En højere multiplikator resulterer i en højere værdiansættelse. 

Private virksomheder

Når du skal vurdere en privat virksomhed, skal du først og fremmest overveje, hvad virksomheden er værd for en potentiel køber. Ved værdiansættelse af en privat virksomhed er det vigtigt at anvende både kvalitative og kvantitative analyser, og værdiansættelsen af virksomheden bør baseres på en række faktorer, f.eks: 

 • Virksomhedens størrelse og rentabilitet (sørg for at anvende en troværdig værdiansættelsesmetode, der passer til størrelsen og typen af den virksomhed, der skal værdiansættes)
 • Den branche og det marked, som virksomheden opererer i
 • Dens vækstpotentiale
 • Dens evne til at generere fremtidige pengestrømme
 • Dens immaterielle aktiver (f.eks. brand equity)

Du skal bl.a. også tage hensyn til virksomhedens historiske resultater og dens potentielle fremtidige resultater. Sørg for at justere for eventuelle ikke-operative aktiver eller passiver, som virksomheden måtte have.  

Tak! Vi har modtaget din henvendelse og kontakter dig hurtigst muligt!


Vi kontakter dig så hurtigt som muligt.


Mens du venter, er du velkommen til at oprette en gratis konto og foretage en gap analyse af din virksomhed.
Opret gratis konto
Ups! Noget gik galt under indsendelse af formularen.

Prøv venligst igen eller kontakt os direkte på hello@exitplanner.app
Overvejer du at sælge din virksomhed?

Tal med en professionel M&A rådgiver

Vi hjælper dagligt virksomhedsejere med at forberede deres virksomhed til et fremtidigt salg. Kontakt os for en fortrolig samtale om din situation.

KONTAKTADRESSE

Strandlodsvej 44, 3
København, Danmark

EMAIL OS

hello@exitplanner.app

LAD OS TALE SAMMEN

Telefon: +45 30 22 09 69

Kontortid

Mandag til fredag - kl. 9 til 18.00